Chodidla nejenže zprostředkovávají  kontakt těla se zemí a umožňují nám chůzi, ale také přenášejí zpětnovazebné informace do mozku. Jsou to „lidské kořeny“. Pokud strom má kořeny nakřivo nebo slabé, kmen i koruna to na sobě moc dobře poznají – budou zřejmě také křivé a nestabilní. Proto je důležité se o naše chodidla dobře starat a opečovávat je.

Ve FyzioJičín Vám vysvětlím hlavní funkce chodidla, ukážu správné zatížení chodidla a také vyšetříme, jak jste na tom konkrétně Vy nebo Vaše dítko. U dětí se často řeší pojem plochonoží. Díky podocamu si můžeme ověřit zda se jedná opravdu už o plochonoží, nebo jestli je za tím, že dítko zatěžuje i vnitřní plochu chodidla něco jiného. Všechny data včetně fotografií z vyšetření se nám ukládají do programu, kde je v průběhu terapie může porovnávat. Je to skvělá zpětnovazebná informace ohledně účinnosti naší terapie.