FyzioJičín – Fyzioterapie a Rehabilitace Jičín

FyzioJičín je soukromý fyzioterapeutický prostor v Jičíně se specializací na rehabilitaci těch nejmenších. Své místo tu však najdou i dospělí jedinci. Nespolupracuji se zdravotními pojišťovnami. Můžete se ke mně objednat bez doporučení od lékaře. Přehled poskytovaných služeb v rámci fyzioterapie.

Mezi nejčastěji používané metody na individuální fyzioterapii ve FyzioJičín patří zejména: Vojtova reflexní lokomoce, Dynamická neuromuskulární stabilizace dle prof. Koláře, metoda Ludmily Mojžíšové, Akrální koaktivační terapie, kineziotaping…

Na první schůzku je vhodné si sebou přinést zdravotnickou dokumentaci již absolvovaných vyšetření a zákroků (ať už Vašich či Vašeho dítka). Během první terapie probereme detailně historii Vašeho zdravotního stavu. Poté zhodnotím funkci Vašeho pohybového systému, rozsah pohybu, sílu a provedu kompletní diagnostické testy. Vysvětlím Vám závěr vyšetření a doporučím plán řešení Vašich obtíží.

Maminka s dítětem lezícím po podlaze.

Pokud se rozhodnete objednat na fyzioterapii v Jičíně právě do FyzioJičín, je důležité vědět, že jste aktivním účastníkem Vaší rehabilitace (ať už sám jako klient či jako rodič Vašeho dítka). Fyzioterapeut disponuje mnoha technikami řešení Vašich obtíží, které využije během společné terapie. Vaše domácí aktivita (autoterapie) je však také velmi důležitá. Každá terapie obsahuje doporučené cviky na doma, které přispějí k rychlejšímu dosažení Vámi stanovených cílů terapie.