Mgr. Kristýna Vilimovská

Vystudovala jsem magisterský obor fyzioterapie na Univerzitě Karlově Fakultě tělesné výchovy a sportu a mám za sebou celou řadu odborných kurzů, které mě posouvají v mé práci i životě dál. Většinu mé praxe jsem se zaměřovala na fyzioterapii dospělých. Protože jsem však viděla velikou souvislost mezi tím, jaké máme obtíže v pohybovém aparátu my dospělí a tím, jak vypadá pohybový aparát u našich dětí, rozhodla jsem se více zaměřit na fyzioterapii dětí a kojenců. Proč nepředejít chybnému vadnému držení těla a bolestivým stavům v dospělosti tím, že budeme správně manipulovat již s novorozencem a řešit vzniklé odchylky už v ranném dětství? Ráda bych tuto problematiku zviditelnila a změnila. Prevence je podle mne základ všeho.

Po dlouhé době, kterou jsou strávila v mé milované Praze, se vracím zpět do svého rodného města, do svého domova. Najdete mě v Lázních Hilarion v Jičíně (vstup po nájezdu od zimního stadionu, zelené vchodové dveře). Během studií jsem začala pracovat v Praze v Therapy Pointu s.r.o. a tam jsem pokračovala i po dokončení školy, kde jsem se zaměřovala na fyzioterapii dospělých. Od roku 2015 jsem v Praze také dojížděla ke klientům domů a do firem na mobilní fyzioterapie. Zlomové pro mě byly roky 2018 a 2020 a to jak v osobním, tak i pracovním životě. Byly to roky, kdy jsem se stala maminkou. V ten moment mi došlo, jak moc je důležité správně zacházet s miminkem a řešit odchylky v pohybovém aparátu již v ranném dětství. Tyto „malinké“ odchylky mohou v dospělosti znamenat velké odchylky doprovázené bolestí. Proto jsem se rozhodla specializovat se více na dětskou fyzioterapii. Jsem tu ale stále také pro dospělé klienty – pro ně mám vyhrazené některé pracovní dny.

Mgr. Kristýna Vilimovská
Kurz Kde Kdy
Vojtova reflexní lokomoce RL Corpus s.r.o. – Nemocnice Motol, Olomouc od 2023
Dynamická Neuromuskulární Stabilizace Praha – Prof. PaeDr. Pavel Kolář, Ph.D. 2019
Akrální koaktivační terapie Čelákovice – ACT centrum s.r.o. 2017
Fyzioterapie u dětí od 2 do 15 let Praha – Monáda s.r.o. 2017
Algoritmus a management terapie nohou u dětí 2-17 let Čelákovice – Rehaspring s.r.o. 2016
Rehabilitační léčba některých druhů funkční ženské sterility metodou L. Mojžíšové Milovice – PhDr. Jitka Malá, Mgr. Jana Jedličková 2016
Fyzioterapie u dysfunkce pánevního dna a inkontinence Praha – Rehaspring centrum s.r.o. 2016
Komplexní terapie triggerpointů a globální reciproční svalová inhibice Praha – Mgr. Petr Bitnar 2014
Vztah mezi dýchacími pohyby a posturou Praha – PhDr. Jiří Čumpelík 2014
Stélky Formthotics Praha 2014
Akupresura v systému celotělové akupunktury Praha – Monáda s.r.o. 2012
Smíšek systém I., II., III., IV. Praha – MUDr. Richard Smíšek 2012
Intenzivní kurz Feldenkraisovy metody Praha – Zuzana Franková 2012
Dornova metoda Praha – Zuzana Prouzová 2012
Sportovní a rekondiční masáže Kladno – Monika Kimličková 2012
Konference Kineziologie 2012 Praha- FTVS 2012
Kineziotaping Praha – Kamil Štědrák 2011